Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Ποιοί είμαστε

Η Proclimagreen (ως τέτοιας νοουμένης της εδρευούσης στη Ηλιουπολη  Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 393 , ατομικής  επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ.», νομίμως εκπροσωπουμένης από τον διαχειριστή αυτής κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο του Χρήστου, καθώς και κάθε συγγενούς ή συνδεδεμένης εταιρίας, εφεξής: «Η Εταιρία»), συμμορφούμενη πλήρως με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – όπως αυτή εκάστοτε ισχύει -, έχει σχεδιάσει και ακολουθεί πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που στοχεύουν στη λελογισμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο και με οιοδήποτε νόμιμο μέσο, στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητάς τους και στην εξασφάλιση της ανεμπόδιστης ασκήσεως των νομίμων δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Πρόκειται για πληροφορίες που κατά κύριο λόγο συλλέγονται είτε διαδικτυακά (μέσω του ιστοτόπου της Εταιρίας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.α.) είτε στα πλαίσια της επαγγελματικής/εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρίας και των απευθείας επαφών της με πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο μέρος.

Σκοπός της Εταιρίας μας είναι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων, που παρέχονται οικειοθελώς από τους φορείς τους, ώστε να μπορούμε να τους εξυπηρετούμε στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, να τους παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να διατηρούμε μία ευδόκιμη σχέση επικοινωνίας μαζί τους, ενημερώνοντάς τους σχετικά με υπηρεσίες, προσφορές ή ευκαιρίες, παρέχοντάς τους χρήσιμες πληροφορίες, υπενθυμίσεις κ.α.

Η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Εταιρία μας, μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την εμπειρία που σας προσφέρουμε και την αλληλεπίδρασή μας με εσάς. Αν «σάς καταλαβαίνουμε», μπορούμε να αλληλεπιδρούμε αποτελεσματικότερα και καλύτερα με εσάς.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το παρόν, προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

Τρόποι  Συλλογής Προσοπικών Δεδομένων

Η Εταιρία μας συλλέγει άλλως δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από τα υποκείμενα αυτών (εφεξής: «Χρήστες») με τους εξής τρόπους (ενδεικτικά):

Επίσκεψη, εγγραφή ή σύνδεση σε κάποιον από τους ιστοτόπους μας, www.proclimagreen.gr  (εφεξής: «Ιστότοπος»)

Επικοινωνία σας με την Εταιρία μας είτε με προσωπική επαφή είτε με έγχαρτα (αλληλογραφία κτλ) είτε με ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνο, mail, fax, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ) για τη σύνταξη και αποστολή προσφοράς, για το κλείσιμο ραντεβού, για τη λήψη παραγγελίας, για την επιτόπια αγορά προϊόντος ή λήψη υπηρεσίας, για την υποβολή ερωτήματος ή παραπόνου στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας μας, για το άνοιγμα καρτέλας πελάτη, για την εγγραφή σας ως μέλους σε προγράμματα πιστότητας, προνομίων κτλ.

Συμμετοχή σε δραστηριότητα μέσω του Ιστοτόπου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται με προωθητική ενέργεια της Εταιρίας (για παράδειγμα συμμετοχή σε διαγωνισμό, όταν δηλώνετε ότι σας αρέσει κάτι ή κοινοποιείτε μια τέτοια ενέργεια κ.α.),

Αίτηση λήψης μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο/συσκευή,

Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρίας,

Σύνδεση μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Google για τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή για σύνδεση),

Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή τις σελίδες μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω, υπό 3 )

Παρακολούθηση τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων (Social Listening): Η Εταιρία μπορεί να αναζητά σχετικό και δημοσιευμένο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και να το χρησιμοποιεί για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την επίλυση προβλημάτων καταναλωτών και την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει μέσω των cookies ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ιστολογίων της Εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies βλέπετε παρακάτω.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων: Η Εταιρία μας ούτε συναλλάσσεται ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο απευθύνεται σε ανηλίκους. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα συλλογής και εν γένει λήψεως προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Η Εταιρία μας δεν συλλέγει και δεν αποζητά ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από εκείνα που οικειοθελώς και ελευθέρως παρέχετε σε εκείνην ή/και σε τρίτους.

 Ασφάλεια

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των στην παρούσα αναφερόμενων και παρασχεθέντων εκ μέρους σας, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Η Εταιρία συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, να σας παρασχεθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που επιλέγετε, υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο για εσάς τρόπο, για να αποκτήσετε μία προσωποποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησης, για να σας υπενθυμίσουμε σημαντικές εκκρεμότητες/ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, για να ενημερωθείτε σχετικά με νέα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για προσφορές ή εκπτώσεις, για προωθητικές ενέργειες και ενέργειες επικοινωνίας της Εταιρίας μας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Η πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρίας μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη από την Εταιρία στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ αυτής και του Χρήστη σύμβασης.

Σχόλια

 Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

 Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Cookies

 Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

 Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

 Αν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP θα περιλαμβάνεται στο email επαναπροσδιορισμού.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

 Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@proclimagreen.gr (εφεξής: «Ηλεκτρονική Διεύθυνση»)

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση οποιασδήποτε πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία, μέσω αποστολής email στην ως άνω Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Ο Χρήστης σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr

Translate »
Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο, ακόμη και για a. 師傅. MİthatpaŞa caddesİ no : 703 konak İzmİr.